درباره مامعرفی شرکت

معرفی شرکت

اين شركت در سال 1378 توسط جمعي از مديران طرحهاي مهم مطالعاتي توسعه منابع آب كشور تأسيس گرديد. مديران اين مشاور با سابقه كار در بزرگترين شركتهاي مشاور معتبر داخلي و خارجي با هدف استفاده از پتانسيل هاي كارشناسي و مديريتي خود گرد هم آمدند تا در قالبي جديد با ارتقاي كيفي كار مطالعات، خدمات و تجربيات جمعي خود را در اين عرصه به دستگاههاي اجرايي كشور ارائه نمايند.

در حال حاضر اين مشاور به جهت ارائه سوابق كاري ارزنده در بيش از 90  طرح مطالعاتي و نظارتي در سراسر كشور يكي از مشاورين شناخته شده و مورد اعتماد محسوب شده و همراه با كارشناسان با تجربه خود كه در بسياري از طرحهاي آبي مهم كشور طي 25 سال گذشته منشاء خدمات شاياني بوده اند به فعاليت خود ادامه مي دهد.

اين مشاور از سال 1381 عضو جامعه مهندسين مشاور ايران بوده و همچنين در انجمن هيدروليك ايران ، كميته سدهاي بزرگ ايران، كميته ملي آبياري و زهكشي، جامعه مهندسان سيويل آمريكا و جامعه مهندسان كشاورزي آمريكا، دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا(طرح استانداردها )وزارت نيرو و شوراي تحقيفات آب (وزارت نيرو) فعال بوده يا عضويت دارد. اين مجموعه در سال 1385 موفق به اخذ مدرك سيستم مديريت كيفيت    ISO 9001:2008   در زمينه "مشاور مهندسي آب" از شركت توف آلمان گرديد.

آبراه گستر تدبير در حال حاضر دارای پایه 2 تخصص حفاظت و مهندسی رودخانه با تعداد 5 كار مجاز ،  پایه 2 تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی با تعداد 5 کار مجاز ، پايه 3 تخصص سد سازي با تعداد 4 كار مجاز، پایه 3 تخصص تاسیسات آب و فاضلاب با تعداد 4 کار مجاز می باشد .

دفتر مركزي شركت در تهران- خيابان وحيد دستگردي- پلاك 57 واقع بوده و همچنين در استانهاي آذربايجان شرقي - خوزستان - بوشهر و گلستان داراي دفاتر  منطقه اي فعال است.