خدماتسد سازی

سد سازی

شركت مهندسين مشاور آبراه گستر تدبير در زمينه مهندسي رودخانه  با استفاده از كارشناسان مجرب در گرايشهاي فني ذيربط همراه با مدرنترين امكانات نرم افزاري انجام خدمات مختلفي را در زمينه طراحي و نظارت پروژه هاي ذيل ارائه مي نمايد:
  • طراحي سدهاي بتني ، سنگريزه اي و خاكي
  • تجهيزات هيدرومكانيكال سد و ساير تاسيسات وابسته
  • سازه ها و تجهيزات نيروگاهي