معرفی شرکت

اين شركت در سال 1378 توسط جمعي از مديران طرحهاي مهم مطالعاتي توسعه منابع آب كشور تأسيس گرديد. مديران اين مشاور با سابقه كار در بزرگترين شركتهاي مشاور معتبر داخلي و خارجي با هدف استفاده از پتانسيل هاي كارشناسي و مديريتي خود گرد هم آمدند تا در قالبي جديد با ارتقاي كيفي كار مطالعات، خدمات و تجربيات جمعي خود را در اين عرصه به دستگاههاي اجرايي كشور ارائه نمايند.
معرفی شرکت