اخبارتمدید گواهینامه Iso

تمدید گواهینامه Iso

7,873تعداد نمایش:
1392/05/31تاریخ:
 اين مشاور پس از مميزي توسط موسسه توف آلمان  موفق به تمديد گواهينامه سيستم مديريت كيفيت از موسسه فوق تا سال 2015 ميلادي گرديد.