اخباراخذ گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره

اخذ گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره

8,123تعداد نمایش:
1392/05/30تاریخ:
مهندسين مشاور آبراه گستر تدبير در آذرماه 1391 موفق به اخذ گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در زمينه هاي ذيل از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گرديد:
  • پايه 2 تخصص حفاظت و مهندسي رودخانه
  • پايه 2 تخصص شبكه هاي آبياري و زهكشي
  • پايه 3 تخصص تاسيسات آب و فاضلاب
  • پايه 3 تخصص سد سازي