اخبارراه اندازی واحد صدور خدمات فنی- مهندسی

راه اندازی واحد صدور خدمات فنی- مهندسی

7,616تعداد نمایش:
1392/05/31تاریخ:
با پيگيري هيئت مديره شركت، واحد صدور خدمات فني - مهندسي  به خارج از كشور در اين مشاور راه اندازي گرديد. آقاي مهندس برخوردار از طرف هيئت مديره بعنوان مسئول واحد صدور خدمات مهندسي معرفي گرديدند.